czwartek, 12 czerwca 2014

Takie tam o życiu...;)

"Rzeczy się jawią za sprawą umysłu, za sprawą rzeczy umysł się pojawia.
Oba te światy, jak widzisz, są względne, i ten i tamten Pustką jest u źródła.”

Hsin Hsin Ming
Strofy wiary w umysł

“Pustka oznacza: niesubstancjalność, niepowstawanie, nieposiadanie własnej natury, niedualność. 
Jest tak, dlatego, że rzeczy same w sobie nie mają formy ani cech charakterystycznych; z tego 
powodu nie możemy o nich powiedzieć, że ani nie powstają, ani nie ulegają zniszczeniu. W istotnej 
naturze rzeczy nie ma niczego, co można by opisać za pomocą jakichkolwiek rozróżnień, dlatego 
nazywa się rzeczy niesubstancjalnymi.” 
Budda

Zacytuję, co na temat świadomości w książce „nieskończony potencjał” mówi David Bohm – 
amerykański naukowiec żydowskiego pochodzenia zajmujący się fizyką kwantową i filozofią 
fizyki.
„Świadomość to nieskończony potencjał. Skąd się wziął nieskończony potencjał? Nieskończony 
potencjał to coś, czego nie może nie być. Nieskończony potencjał geometryzuje się w 
geometrycznych formach. Niektóre z tych form materializują się – stając się cegiełkami tego co 
nazywamy materialnym światem. Szczegóły i mechanizmy są do rozpracowania. Warunkiem 
wstępnym takiego rozpracowania jest dopuszczenie istnienia świadomości jako pierwotnej w 
stosunku do materii. Przed tym fizyka sterowana przez materialistów się broni. Albo tez ucieka w 
religię. Skutek podobny w jednym i w drugim przypadku, tym skutkiem jest zastój lub 
zwyrodnienie.”Infinite potential – nieskończony potencjał. David Bohm

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz