czwartek, 5 czerwca 2014

Budda MedycynyGdy osiągnął oświecenie i zrealizował w pełni cały potencjał umysłu, Budda Medycyny (tyb.: Sandzie Menla) zobaczył, że przyczyną, z powodu której inne istoty nie osiągają urzeczywistnienia, są trzy trucizny:
-niewiedza,
-przywiązanie
-i gniew.
Mówiąc prościej, dopóki nie osiągniemy oświecenia, nie rozumiemy w pełni, co się wydarza, ani jakie bogactwa mamy w zasięgu ręki. Mając taką ograniczoną wiedzę, rozwijamy sztywne, ograniczone poglądy na temat tego, co – jak sądzimy – nam się przydarza.
Następnie kiedy ktoś sprzeciwi się naszemu światopoglądowi lub skrytykuje nasze działania oparte na sztywnych poglądach, denerwujemy się, oburzamy i walczymy z nim, postrzegając go jako konkurencję albo zagrożenie. Budda Medycyny zobaczył również, że ten sposób myślenia i działania wpływa na nas na każdym poziomie naszego istnienia.
To właśnie te trzy trucizny są powodem, dla którego dajemy się schwytać różnym religiom, filozofiom czy światopoglądom, w różnym stopniu odwołującym się do eternalizmu lub nihilizmu. W życiu codziennym trzy trucizny mogą wyrażać się w doborze przyjaciół, jedzenia, zawodu czy czegokolwiek innego. Są źródłem wszystkich naszych dramatów, zarówno duchowych, jak i emocjonalnych, czy fizycznych.
Aby uzdrowić tę sytuację potrzebujemy antidotum na owe trzy trucizny – antidotum, którego zadaniem nie jest ich eliminacja, ale raczej – zgodnie z naukami Buddy Medycyny – przekształcenie ich. Te trucizny to w rzeczywistości splamione, neurotyczne wyrażenie się trzech wspaniałych właściwości oświecenia.
Kiedy przekształcimy niewiedzę, połączymy się z naszą nieograniczonością, z naszym tęczowym ciałem.
Kiedy puścimy nasze przywiązanie do sztywnych poglądów, nasz umysł stanie się otwarty na ich nieograniczoną naturę.
Kiedy zrezygnujemy z naszego punktu widzenia i zobaczymy siebie jako blisko połączonych ze wszystkimi istotami, współzawodnictwo ustąpi miejsca radości i cokolwiek zrobimy, będzie to spontanicznym wyrażeniem się naszego oświeconego istnienia.
Kiedy Budda naucza, daje informacje i wskazówki przydatne zarówno na ostatecznym, jak i relatywnym poziomie. Użyteczne z absolutnego punktu widzenia są nauki dharmy, nauki o tym, jakimi rzeczy są, pokazujące bezpośrednio źródło problemu, w tym przypadku trzy trucizny.
Ostatecznie to, co trzeba przekształcić, to właśnie nasz pogląd. W przypadku Buddy Medycyny duchowe praktyki, które nam daje, są specjalnie przeznaczone do pracy z trzema truciznami. Niezależnie od tego, czy nasz ból lub choroba są duchowe, emocjonalne lub fizyczne, musimy zmienić nasz sposób doświadczania życia, który opiera się obecnie na trzech truciznach. Budda Medycyny zobaczył również w jaki sposób będąc ludźmi jesteśmy „schwytani” przez nasze doświadczanie. Dostrzegł, że z powodu emocjonalnego i fizycznego cierpienia nie możemy wyjść z naszego kłopotliwego położenia i uświadomić sobie jaką wartość i znaczenie ma praktykowanie dharmy. Zatem aby wyeliminować objawy i warunki, które nas przytłaczają Budda Medycyny podał nauki dotyczące leczenia. Były one przekazywane przez bogów i inne istoty kolejnym pokoleniom uczniów. Według historio-mitologii (nauce w której spotykają się historia i mitologia) tybetańskiej, ajurweda – tradycyjna medycyna Indii – została przekazana hinduskim mędrcom i joginom przez Brahmę, który eony wcześniej otrzymał jej przekaz od Buddy Medycyny. Ambrozja Tantry Serca albo tybetańska Gyud Zhi, napisana w jedenastym wieku przez wielkiego lekarza Yutok Yonten Gonpo, uważana jest za najbardziej dokładny przekaz nauk Buddy Medycyny. Jedynym ich celem było niesienie pomocy ludziom w pokonaniu ich emocjonalnych i fizycznych obciążeń, aby mogli praktykować to, co ostatecznie pożyteczne i odnaleźć swój oświecony potencjał. Kiedy myślimy o starożytnej medycynie, nawet jeśli pochodzi ona z oświeconego źródła, jakim jest Budda Medycyny, często z powodu arogancji uważamy ją za przestarzałą i nie nadającą się dla naszego nowoczesnego świata. Jakie jest jednak nasze zaskoczenie, gdy dowiadujemy się, że nauki te zawierają każdy znany dzisiaj aspekt medycyny: embriologię, opiekę przed- i poporodową, pediatrię, gerontologię, leczenie kobiet i mężczyzn w różnym wieku, psychiatrię, chirurgię i tak dalej.
Zalecenia Buddy Medycyny można podzielić na cztery podstawowe kategorie albo poziomy. W kolejności – od najmniej do najbardziej inwazyjnych, według zasady, że zaczynamy w prosty sposób i stopniowo przechodzimy głębiej, jeśli warunki i cierpienie istoty wymagają większej uwagi.Inspiracja: ROBERT SACHS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz