piątek, 13 czerwca 2014

Energia życiowa...

Energia życiowa podlegająca karmie jest jedna i 

niepodzielna, chociaż jej ciągle zmieniające się formy są 

niezliczone i nietrwałe. Śmierć nie istnieje, przemijają tylko 

formy - każda musi przejść przez ten sam cykl narodzin, 

rozwoju i rozpadu. Ze zrozumienia jedności życia rodzi się

współczucie, poczucie tożsamości z życiem manifestującym

 się w różnych formach. Współczucie to mądrość w 

działaniu, głęboka świadomość uniwersalnej harmonii .

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz