czwartek, 5 czerwca 2014

Wyzwolenie i Oświecenie

Całkowite uwolnienie się od różnych stanów emocjonalnych, przez które odbieramy świat 

nazywa się wyzwoleniem. To stan, w którym rozpoznajemy, że nie istnieje żadne prawdziwe 

„ja”
.
Ten wgląd wpływa w coraz większym stopniu na nasze ogólne życiowe nastawienie –

zauważamy, że wszystko co przydarza się nam i innym nie jest osobiste więc przestajemy czuć 

się jak tarcza strzelecka do której mierzy cały świat.

Dzięki temu w naszym postrzeganiu świata pojawia się wiele radości, wolności i przestrzeni.

Bezpośrednie i trwałe doświadczenie, że umysł każdego z nas to na najgłębszym poziomie

przestrzeń i radość nieoddzielne od siebie, nazywamy oświeceniem. To stan absolutnego

 wglądu w naturę zjawisk wykraczający poza wszelkie ograniczenia
,
w którym doświadczamy najbardziej intensywnego i jednocześnie trwałego szczęścia

 Oświecony umysł jest nieustraszony, radosny i aktywnie współczujący. Nieustraszony dlatego

, że tak jak przestrzeń jest niezniszczalny. Radosny, ponieważ sam w sobie jest nieskończonym

 bogactwem najróżniejszych możliwości. I w pełni kochający


– dlatego, że doświadczając całkowitej jedności ze wszystkim i wszystkimi,

nie oddziela już własnego pragnienia przeżywania szczęścia, od pragnienia szczęścia dla

 innych.

Źródło: buddyzm .pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz