wtorek, 27 maja 2014

Zależność....

Pewien mądry Rinpocze tak to o to opisał :


Nasz umysł jest w swej naturze „przejrzystym światłem”, lub też – innymi słowy – jednością przestrzeni i świadomości. Mimo, że tym właśnie jest, nie potrafimy tego rozpoznać i zamiast przestrzeni i świadomości umysłu doświadczamy tylko naszych o nim wyobrażeń. Ten konceptualizujący umysł jest nazywany „świadomością Alaja” lub „leżącym u podstaw wszystkiego” i stanowi ósmy aspekt umysłu. Jednocześnie tworzymy także pojęcie własnego, odrębnego „ja”, co określa się jako „zmącony umysł” i co stanowi jego siódmy aspekt. Pojawia się on wówczas, kiedy coś przeżywamy i nie jesteśmy jednocześnie zdolni do doświadczania przestrzeni i świadomości naszego umysłu, łez z powodu owej nieprzejrzystości przywiązujemy się do koncepcji jako takiej. Na skutek tego nieustannie gromadzimy wrażenia w umyśle; w ten sposób pojawia się pojęcie „ja” – przywiązanie do siebie jako do osoby. Poprzez „świadomość Alaja” i „zmącony umysł” doświadczamy całokształtu zewnętrznych zjawisk.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz